Privacy policy

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy Passion4Cracow Apartments (dalej: Serwis)
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Passion4Cracow Apartments (dalej: Administrator).
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem;
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego oraz w celu rejestracji i obsługi ewentualnej rezerwacji apartamentu.
 6. Dane osobowe użytkowników przesłane przez formularz kontaktowy serwisu https://passion4cracow.com nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim.
 7. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.
 8. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 7 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z adresu email lub numeru telefonu umieszczonego w Serwisie w zakładce “Kontakt”.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może być związane z rozwójem technologii internetowej, ewentualnymi zmianami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwójem Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.